+421 910 973 020

info@diapra.sk

0 ks 0.00 €


 

Kontakty pre informácie a objednávky:

 

Telekom: +421 910 973 020

 

Email: info@diapra.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

  

 

 

Obchodné meno: Diapra Slovensko s.r.o.

Ulica a číslo:        Skalité 766    

PSČ a mesto:       023 14 Skalité

                              Slovenská republika

 

IČO:    47 079 282             

DIČ:    202 37 333 16

IČ DPH:    SK202 37 333 16

 

 

Zápis v registri:  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vo vložke číslo 58699/L.

 

 

Bankové spojenie:  

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:  2400410956 / 8330

IBAN:          SK93 8330 0000 0024 0041 0956

BIC kód:      FIOZSKBAXXX

                                  

 

Telefón:  +421 910 973 020

E-mail:    info@diapra.sk                             

    

Zodpovedný vedúci:  Ing. Katarína Urbanová

Mobil:             +421 910 973 020            

E-mail:           urbanova@diapra.sk                                               
 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139